DALĪBNIEKU MAIŅAS, DALĪBAS ATCELŠANAS UN ATMAKSAS NOTEIKUMI

  1. Konferences dalībnieka(-u) vārdu un uzvārdu var labot/mainīt ne vēlāk kā 5 dienas pirms pasākuma.

  2. Ja dalība tiek atcelta vismaz 30 kalendārās dienas pirms konferences, tiek atmaksāta 100% no iemaksātās dalības maksas.

  3. Ja dalība tiek atcelta vismaz 14 kalendārās dienas pirms konferences, tiek atmaksāta 50% no iemaksātās dalības maksas.

  4. Ja dalība tiek atcelta 7 vai mazāk kalendārās dienas pirms konferences, dalības maksa netiek atmaksāta.